ข่าวกิจกรรม

ตันแบบอาหารปลอดภัย ในบุญคูณลานเสลภูมิ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ โดยนายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมผู้แทนเจ้าหน้าที่ และนายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 25 แห่ง ของอำเภอเสลภูมิ ร่วมงาน บุญคูณลาน สืบสานประเพณี ประจำปี 2561 ของอำเภอเสลภูมิ โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน
นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ กล่าวว่า งานบุญคูณลาน เป็นการอนุรักษ์ประเพณีของบรรพบุรุษ ในช่วงเดือนยี่ ของทุกปี หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่ง ชาวอิสานเชื่อว่า แม่พระโพสพ มีอำนาจที่สามารถ ดลบันดาล ให้ข้าวเจริญงอกงาม นำความอุดมสมบูรณ์มาให้ชาวนาที่บูชาเทวีแห่งข้าว ปัจจุบันบุญคูณลาน ค่อยๆเลือนหายไป เนื่องจากไม่มีลานนวดข้าวเหมือนสมัยโบราณ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ อำเภอเสลภูมิ จึงจัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี
สำหรับกิจกรรมในงานมีมากมาย ที่สำคัญ อาทิ การประกวดหุ่นฟางปลา ซึ่งต้องเป็นปลาสายพันธ์ที่มีอยู่ใน 3 ลุ่มน้ำที่ไหลผ่านอำเภอเสลภูมิ คือ ลุ่มแม่น้ำชี ลุ่มแม่น้ำยัง และลุ่มน้ำแกว นอกจากนั้นยังมีการประกวด”พาข้าวอิสาน” ทางหน่วยงานสาธารณสุข ได้วางแนวทางการให้คะแนนไว้ว่า ต้องเป็นอาหารประเภทปลา ที่สะอาด ปรุงสุก ไม่เป็นอาหารหวาน มัน เค็ม มีการจัดตกแต่งสวยงามน่ารับประทาน ผักที่ใช้ก็ควรเป็นผักที่ปลูกในชุมชน ปลอดสารพิษ โดยก่อนหน้านี้โรงพยาบาลเสลภูมิ ก็ได้มีการเปิดตลาดผักปลอดภัยไร้สารเคมี (Green Maket) เปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์ ที่ลานหน้าโรงอาหารโรงพยาบาลเสลภูมิ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเลือกซื้อเพื่อนำไปประกอบอาหารบริโภคได้
///////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว-ภาพ