ข่าวกิจกรรม

ก้าวข้างหน้า ไปด้วยกัน สาสุข 4.0

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมตึกอำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบุคลากร และงานความเสี่ยง โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ อันจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ผู้มารับบริการอย่างสูงสุด
///////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร // ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ // ภาพ