ข่าวกิจกรรม

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตายทุกราย

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ผู้รับผิดชอบงานระบาดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นางทักษพร ทับทิม หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯนางสุวรรณี สุวรรณท้าว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และ นายนิรันดร ภูมิเรือง ปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ ร่วมประชุมกับผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ถึงประเด็นปัญหาสถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้า ในเขตอำเภอเสลภูมิ โดยนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธาน ณ.ห้องประชุมอำเภอเสลภูมิ สำหรับสถานการณ์การระบาดในเขตอำเภอเสลภูมิ ในช่วงนี้ พบ สุนัขมีเชื้อพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลขวัญเมือง ซึ่งทางปศุสัตว์อำเภอ และสาธารณสุขอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังป้องกันอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้นายอำเภอเสลภูมิได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งฉีดวัคซีน ให้แก่สัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะ สุนัข และแมว และขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ นำสุนัข และแมวไปรับการฉีดวัคซีน ทุกตัว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคร้ายแรงมีอันตรายมาก หากมีอาการของโรคแล้ว จะเสียชีวิตทุกรายไม่มีวิธีรักษาได้ โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัส (Rabics Virus) ซึ่งมีแหล่งเพาะเชื้อ ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น สุนัข แมว วัว ควาย โรคนี้มีวิธีการติดต่อโดยเชื้อออกจากร่างกายสัตว์ ที่เป็นโรคทางน้ำลาย เข้าสู่ร่างกายผู้อื่นได้ทางผิวหนังโดยการกัดหรือเลีย เชื้อจะเข้าทางบาดแผล รอยถลอก สัตว์ที่เป็นโรคสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลาที่มีเชื้ออยู่ในน้ำลาย สัตว์ทุกตัวเมื่อแสดงอาการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจะตายภายใน 10ถึง14 วัน เมื่อถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วน ให้ล้างแผลอย่างทั่วถึงทันทีด้วยน้ำและสบู่ และใส่ยาฆ่าเชื้อด้วย ห้ามฆ่าสุนัข ให้ขังและสังเกตอาการสุนัขเป็นเวลา 10 วัน ขณะที่ขังควรให้อาหารและน้ำตามปกติ สุนัขบ้ามักจะตายภายใน 10 วัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อส่งซากสัตว์ตรวจ และต้องฉีดวัคซีนให้ครบตามที่แพทย์กำหนดทุกเข็ม
/////////////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร // ข่าว-ภาพ