ข่าวกิจกรรม

พี่เลี้ยงแนะนำ ก่อนรับการประเมินรับรองคุณภาพ ครั้งที่ 3

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.ทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน เภสัชกรปิยเชษฐ์ จตุเทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสนับสนุนบริการ แพทย์หญิงณัฏฐิยา ประวันเนา พรสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพี่เลี้ยงด้านคุณภาพจากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด และอาจารย์พี่เลี้ยงจากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(สรพ.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการพัฒนาสถานบริการด้วยระบบพี่เลี้ยง (QLN 101) โดยในวันนี้ ทีมพี่เลี้ยงมีกำหนดลงเยี่ยม เพื่อกระตุ้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเสลภูมิ ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยการรับรองคุณภาพจะรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี เมื่อครบระยะเวลาที่รับรอง โรงพยาบาลต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน
ในครั้งนี้โรงพยาบาลเสลภูมิ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตลอดมา จะเข้ารับการประเมินเป็นครั้งที่ 3 และทางสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(สรพ.) มีกำหนดลงเยี่ยมประเมินในเดือนมีนาคม นี้
//////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ