ข่าวกิจกรรม

กองทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ใช้ในอาคารสงฆ์มณเฑียร

นที่ 28 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบเงินบริจาคจาก คุณตาชัยนิธ กิมภาและคุณยายสนั่น กิมภา พร้อมลูกหลาน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ใช้ในอาคารสงฆ์มณเฑียร