ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.บัวใหญ่

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และเภสัชกรปิยเชษฐ์ จตุเทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสนับสนุนบริการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยการนำของ นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ และผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านการเงิน และงานด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน จะนำมาพัฒนาคุณภาพในการบริการ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในพื้นที่ให้บริการของทั้ง 2 โรงพยาบาล