ข่าวกิจกรรม

รับนโยบายจาก ผจว.ร้อยเอ็ด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารส่วนราชการสาธารณสุขระดับอำเภอ ได้แก่ทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ให้การต้อนรับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสเดินทางมาพบปะและมอบนโยบายในการบริหารราชการ เนื่องจากย้ายมารับตำแหน่งในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ