ข่าวกิจกรรม

วันปิยมหาราช ประจำปี 2560

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เภสัชกรปิยเชษฐ์ จตุเทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ CUPเสลภูมิร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ โดยมีนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในพิธี