ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับ ผู้ว่าราชการคนใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฯ และนายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ พร้อมทีมเครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้แทนเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เดินทางมากราบถวายสังฆทาน พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด