ข่าวกิจกรรม

งานมุทิตาจิต ประจำปี 2560

วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ.หอประชุมตักศิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลเสลภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 25 แห่ง จัดงานเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิต แก่บุคคลต้นแบบสาธารณสุขเสลภูมิ ซึ่งในปีนี้มีบุคคลต้นแบบ 3 ท่าน คือ นางวารุณีย์ บุญชาโด หัวหน้าบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลเสลภูมิ นายลองสี ทิพประมวล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ และนายสุพล นิราราช ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสลภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ กล่าวเชิดชูเกียรติ และมอบของที่ระลึก แก่บุคคลต้นแบบทั้ง 3 ท่าน