ข่าวกิจกรรม

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ "Service Plan Roiet ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิด Sharing is Caring" โดยมี นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ผอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน และมี ผอ.โรงพยาบาล,สาธารณสุขอำเภอ,แพทย์,พยาบาล,และผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และcup เสลภูมิ ได้นำเสนอผลงาน service plan หลายสาขาด้วยกัน จากการประกวดผลงาน เครือข่ายบริการสาธารณสุขเสลภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง การเข้าถึงบริการEMSเครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีGIS 4.0 และเชื่อมโยงภาคีพัฒนาทักษะผู้ใช้บริการDM HT ชื่อเสียงไม่ป่วยกลุ่มป่วยให้เป็นระดับสูงมีอาการเตือนก่อน mi store เข้าถึงระบบบริการการแพทย์fast track ให้ทันเวลา