ข่าวกิจกรรม

ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจาก สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพที่ รพ.เสลภูมิ