ข่าวกิจกรรม

กลเม็ดเคล็ด(ไม่ลับ)

วันที่ 8 -9 พฤษภาคม 2560 นายวีรศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ยุทธวิถีสมานฉันท์ด้วยสันติวิธี กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับ การจัดการความขัดแย้งในระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ปี 2560 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก พว.พิมพ์วรา อัครเธียสิน หัวหน้าศูนย์สันติวิธี รพ.ขอนแก่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลเสลภูมิ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ,เพื่อให้วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขมีทีมไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนสามารถจัดการข้อร้องเรียนได้ ,เพื่อลดอัตราการเกิดข้อร้องเรียนบริการพยาบาลในโรงพยาบาลเสลภูมิ