ข่าวกิจกรรม

สงกรานต์ ประจำปี 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์หมอชีวก โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล พระพุทธรูปประจำหน่วยงาน และรดน้ำดำหัว ผู้อาวุโสในชุมชนโดยการนำของนายเจริญ ธงทอง อดีตนายอำเภอเสลภูมิ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งโรงพยาบาลเสลภูมิ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเสลภูมิ นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ และนายเฉลิมเกียรติ มาตผล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเสลภูมิ ร่วมในประเพณีดังกล่าวนี้ด้วย