ข่าวกิจกรรม

ข้าราชพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 5 นางปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้ารับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2559 จากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด