ข่าวกิจกรรม

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ(วัน อสม.แห่งชาติ) อำเภอเสลภูมิ ปี2560

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ร่วมพิธีเปิดงาน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ(วัน อสม.แห่งชาติ) อำเภอเสลภูมิ โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในพิธี ซึ่งวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ(วัน อสม.แห่งชาติ) ไม่เพียงแต่จะเป็นวันที่มีความสำคัญและมีความหมายต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นวันที่มีความสำคัญต่อการสาธารณสุขของประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ เครือข่ายสุขภาพอำเภอเสลภูมิ จึงได้กำหนดจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอเสลภูมิ ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด