ข่าวกิจกรรม

นพ.อุปทิน รับรางวัลคนดีศรีสวน รุ่น90(94)

นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด รับรางวัลคนดีศรีสวน รุ่น90(94)นักเรียนเก่า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานก.พ.พ.ศ.2559
2. ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชนดีเด่นภาครัฐ จากสมคมนักบริหารโรงพยาบาลพ.ศ.2559
3. แพทย์ดีเด่น ของแพทยสภา พ.ศ.2558-2559
4. รางวัลพระกินรี ผู้ให้บริการดีเด่นภาครัฐ พ.ศ.2559