ข่าวกิจกรรม

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

วันที่ 6 มี.ค.60 นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย โรงพยาบาลเสลภูมิ จนวน 70,000 บาท