ข่าวกิจกรรม

หลวงตาแลและคณะญาติธรรมร่วมกันบริจาคสมทบจำนวน กว่า 4 แสนบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ต้อนรับ พระครูอุดมวิจารณ์ วัดเทพศิรินทราวาส คุณยายทองอินทร์ ตุลากัลป์ และคณะญาติธรรมจากกรุงเทพมหานครในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารพิเศษสงฆ์มณเฑียร พร้อมทั้งมอบเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องและปัจจัย ที่ญาติธรรมร่วมกันบริจาคสมทบจำนวน กว่า 4 แสนบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้บริการในตึกพิเศษสงฆ์มณเฑียร ทั้งนี้ได้รับเมตตาจากพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้