ข่าวกิจกรรม

รับมอบคืนที่ดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมินายสรศักดิ์ ชูพรม ผู้แทนธนารักษ์จังหวัดร้อยเอ็ด กรมธนารักษ์และคณะกรรมการบริหาร-เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ มอบเกียรติบัตรและสิ่งของจำเป็นยังชีพ แก่ประชาชนในนิคมเสลภูมิ หมู่ 6 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จำนวน 12 คน ในโอกาสที่ราษฎรเหล่านี้ มอบคืน ที่ดินทำกินที่ทางราชการจัดสรรให้ จำนวน 14 ไร่ แก่ทางราชการ เพื่อใช้ประโยชน์ ในกิจการของโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์อุปถัมภก มูลนิธิราชประชาสมาสัย