ข่าวกิจกรรม

ผอก. คนเก่งคว้ารางวัลแพทย์ดีเด่น แพทยสภา ปี 2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด เข้ารับเข็มที่ระลึกทองคำประดับเพชรเหนือตราแพทยสภา ในรางวัลแพทย์ดีเด่น แพทยสภา ปี 2559 ซึ่งมีการคัดเลือกสองปีครั้ง จากแพทย์ทั้งหมด 50,000 กว่าคน โดยนายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ เป็นหนึ่งในแพทย์ทั้ง 4 ท่านที่ได้รับรางวัลนี้ ในปีนี้ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ.ห้องประชุมสยามกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร