ข่าวกิจกรรม

วันปิยมหาราช ปี 2559

วันที่ 23 ตุลาคม 255 ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช