ข่าวกิจกรรม

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2559

นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบเสลภูมิ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของนายทวีศักดิ์ เปไสล จนท.ประจำหน่วยซักฟอก และ นายอ่อนสี ธรรมขันธ์ จนท.ประจำหน่วยซักฟอก ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ สวนสุขภาพสระศาลาลอย