ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2558 นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก (พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย)เนื่องในวันมหิดล ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด