ข่าวกิจกรรม

รับการตรวจเยี่ยมจากสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย

นายแพทย์กิตติศักดิ์ พนมพงค์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย ในการเยี่ยมและติดตามนิเทศผลการดำเนินงาน โครงการเครื่อข่ายกาาพัฒนาศักยภาพ อสม.ประชาชน ของพยาบาลแกนนำในการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ในพื้นที่อำเภอเสภูมิ