ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานไตเทียมของโรงพยาบาลเสลภูมิ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมแพทย์แผนไทย