ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขรอบที่ 1 ปี 2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ Cupเสลภูมิให้การต้อนรับ ดร.นพ.สุรเดชช ชวเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ในการลงพื้นที่นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2567 ณห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ชั้น 5