ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 19 อัตรา
2.พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา
3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
4.พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา