ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน