ข่าวกิจกรรม

กีฬาสาธารณสุขสามัคคีประจำปี 2567

วันที่ 20 มกราคม 2567 นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ CUP เสลภูมิร่วมกันแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีประจำปี 2567 โดยมี ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแข่งขันและ นพ. นิสิต บุญอะรัญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมการออกกำลังกายและเพื่อเชื่อมความสามัคคีของบุคลากรสาธารณสุข ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าว / ภาพ : สำนักเลขา ฯ และประชาสัมพันธ์