ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
2.ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
4.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
5.ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน