ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 2567 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ มอบหมายให้ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จัดขึ้นเพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายมาตรการ และแนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับคนทั่วไป ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
ข่าว : สำนัก เลขาฯ และประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู