ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 19 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา