ข่าวกิจกรรม

ส่งมอบความสุขแก่เด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 12 มกราคม 2567 คลินิกกุมารเวชกรรม ส่งมอบความสุขแก่เด็กๆและผู้รับบริการ โดยการแจกไอศกรีมให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ณ แผนกกุมารเวชกรรม ชั้น 2