ข่าวกิจกรรม

คลินิกส่งเสริมการมีบุตรโรงพยาบาลเสลภูมิ

โรงพยาบาลเสลภูมิ เปิดให้บริการ "คลินิกส่งเสริม การมีบุตรโรงพยาบาลเสลภูมิ" โดยบริการ ให้คำปรึกษาเรื่องการมีบุตรยาก ,บริการวางแผนครอบครัว ,ตรวจสุขภาพก่อนสมรส,ประเมินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์,ส่งต่อผู้เขี่ยวชาญ ตามความพร้อมและความสะดวกของผู้รับบริการ
บริการ วันจันทร์ ,วันอังคาร ,วันศุกร์ เวลา 13.30 -16.00 น.
ติดต่อสอบถาม โทร.043-551-323 - 5 ต่อ 209