ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะนิเทศติดตามส่งเสริมพลังโรงพยาบาลเสลภูมิ

วันที่ 10 มกราคม 2566 นพ. บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย พญ. กิตติยา จันทะปิดตา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัยใสเพื่อนใจวัยรุ่น กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด พร้อมด้วยสหวิชาชีพ ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามส่งเสริมพลังโรงพยาบาลเสลภูมิในการเตรียมความพร้อมการประเมินบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นเพื่อพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นให้มีมาตรฐานจาก อาจารย์ ธัญลักษณ์ วัฒน์ศิริธรรมหัวหน้างานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นและคณะ และอาจารย์คัทลียา พัฒนาสกุลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์
โดยมีภาคีเครือข่าย จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ โรงเรียนเสลภมิพิทยาคม และเทศบาลตำบลเสลภูมิ เข้าร่วมรับการต้อนรับในครั้งนี้