ข่าวกิจกรรม

ตรวจสภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ ลานสุขภาพสระศาลาลอย นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย พญ.ปารณัท พรมศิริ นายแพทย์ชำนาญการ และนายทวี แสนสนอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและนิติเวช ทำการตรวจสภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของหน่วยกู้ชีพในเขตอำเภอเสลภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการออกปฏิบัติการณ์ ณ จุดเกิดเหตุของการให้การดูแลและรักษาผู้ป่วย / บาดเจ็บฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล