ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด