ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง 1.พยาบาลวิชาชีพ 2.ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 3.พนักงานเกษตรพื้นฐาน