ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
3.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
4.ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน