ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 9 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา