ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง 1.พยาบาลวิชาชีพ
2.พนักงานบัตรรายงานโรค
3.ผู้ช่วยพยาบาล
4.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
5.พนักงานเกษตรพื้นฐาน