ข่าวกิจกรรม

รับเกียรติบัตรการผ่านการประเมินอนามัยแม่และเด็กประจำปี 2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลเสลภูมิเข้ารับเกียรติบัตรการผ่านการประเมินอนามัยแม่และเด็กประจำปี 2566 โดย พญ อัจฉรา พลหาญ สูติแพทย์และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก รับเกียรติบัตรจากนายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ณ.โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่นในงานการประชุมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานและเชิดชูเกียรติหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 7