ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อวางแผนงานยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็ก

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. พญ.ภัทราวดี จันทร์เจริญ ประธานคณะกรรมการ MCH Bord อำเภอเสลภูมิและคณะกรรมการฯร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็ก ปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา กำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน พร้อมร่วมยินดีที่โรงพยาบาลเสลภูมิผ่านการประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมมี สูติแพทย์ กุมารแพทย์ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลเสลภูมิและ รพ.สต ในสังกัด อบจ.เพื่อให้การดำเนินงานการดูแลงานอนามัยแม่และเด็กได้ตามมาตรฐาน ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลเสลภูมิ