ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 13 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา