ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะผู้บริจาครถเข็นผู้ป่วย

วันที่ 8 กันยายน 2566 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร รพ. เสลภูมิ ให้การต้อนรับคณะผู้บริจาค นำโดยคุณสิรินาฏ คลังอาจ ,คุณดารุณี อู่เงิน ,นาวาอากาศโทสันทัด อู่เงิน ,คุณดวงหทัย ไชยขันแก้ว และนางวิชชุตา อ้วนศรีเมือง ในการเดินทางมาบริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 29 คัน ,วอคเกอร์คนไข้ จำนวน 10 อัน และไม้เท้าผู้ป่วย เพื่อให้ในการบริการคนไข้ทีเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติวิมล ชั้น 5