ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง 1.พยาบาลวิชาชีพ 2.นักเทคนิการแพทย์ 3.พนักงานประจำห้องยา