ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง 1.พยาบาลวิชาชีพ 2.นักเทคนิคการแพทย์
3.พนักงานประจำห้องยา