ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยวัณโรค เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ ปีงบประมาณ2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผอ.รพ.เสลภูมิ เป็นประธานจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยวัณโรค เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ ปีงบประมาณ2566ขึ้น ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติวิมล ชั้น 5 โดยมีนพ.สุชาติ โกมินทร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค เพื่อให้เกิดคุณภาพในการให้บริการในการดูแลผู้ป่วยต่อไปแก่ผู้เข้าอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจนท.โรงพยาบาลเสลภูมิ และผู้รับผิดชอบงานวัณโรครพ.สต. จำนวนทั้งหมด 50 คน