ข่าวกิจกรรม

รับใบประกาศเกียรติบัตรผู้บำเพ็ญตนก่อประโยชน์ต่อสังคม

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางยวนจิตร ภักตะภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นายทวี แสนสนอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นางสาวเจียระไน วรหาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลผู้บำเพ็ญตนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2566 จาก นพ.โอกาส การย์กวินพงค์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่